Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (COTIF- RID)

Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

(RID-Sözleşmenin  C Ana Eki)

Birinci Madde

Uygulama alanı

§ 1       İş bu Yönetmelik :

a)  üye Devletlerin topraklarında tehlikeli eşyaların demiryolu ile uluslararası taşınmasına,

b)  başka bir taşıma yolundan yapılan taşımaları düzenleyen uluslararası talimatlar kaydıyla, CIM Tek Tip Kurallarının geçerli olduğu demiryolu taşımasına ilave olarak yapılan taşımalara, ve

iş bu Yönetmeliğin Eki ile ilgili olan aktivitelere uygulanır.

§ 2       Ek ’in taşımadan muaf tuttuğu tehlikeli eşyalar uluslararası taşıma sözleşmesine konu teşkil edemez.

Madde 2

Muafiyetler

İş bu Yönetmelik, Ek’de muafiyeti öngörülen tehlikeli eşyaların taşınmasına, tamamen veya  kısmi olarak, uygulanmaz. Muafiyetler, sadece, muaf tutulmuş taşımaların miktarı, türü veya ambalajın taşımanın güvenliğini garanti ettiğinde öngörülebilir.

Madde 3

Kısıtlamalar

            Her üye Devlet, taşıma sırasındaki güvenlik dışındaki nedenlerden dolayı toprağı üzerinde tehlikeli eşyaların uluslararası taşımasını düzenleme veya yasaklama hakkını muhafaza eder.

Madde 4

Diğer talimatlar

            İş bu Yönetmeliğin uygulandığı taşımalar, demiryolu ile eşya taşınmasında genel şekilde geçerli ulusal veya uluslararası  talimatlara tabi kalır.

Madde 5

Kabul edilen trenlerin tipi. El bagajı, bagaj olarak

 veya otomobil araçlarında taşıma

§ 1       Tehlikeli eşyalar, aşağıda belirtilenler dışında, sadece yük trenlerinde taşınabilir:

a)    uygun azami miktarlara ve yük trenleri dışındaki trenlerdeki özel taşıma koşullarına uyularak Ek uyarınca taşımaya kabul edilen tehlikeli eşyalar;

b)    CIV Tek Tip Hükümlerinin 12.maddesi uyarınca el bagajı, bagaj olarak veya otomobil araçları içinde veya üzerinde, Ek’in özel koşulları altında taşınan tehlikeli eşyalar.

§ 2       Yolcu  tehlikeli, eşyaları el bagajı olarak yanına alamaz veya Ek’in özel koşullarını yerine getirmiyorlar ise bagaj olarak veya otomobil araçlarında sevk edemez.

Madde 6

Ek

Ek işbu Yönetmeliğin entegre kısmını oluşturur.

x x x

Ek, 9 Mayıs 1980 tarihli Uluslararası Demiryolu taşımalarına ilişkin Sözleşmeye, bu Sözleşmenin madde 19, § 4’e göre değişiklik getiren 3 Haziran 1999 tarihli Protokolün yürürlüğe girişi anında, Tehlikeli Eşyaların Taşınması için Uzmanlar Komisyonunun karar vermiş olacağı içeriği alacaktır.